گبه

21


جزء : 15 / سوره : کهف  / صفحه : 298  (عثمان طه)


پیرامون آیه 35 = (بهتر ش را به دست خواهم آورد / به زندگی بهتر می رسم) یعنی با علم و قدرت خودم . این طرز تفکر انسان های غیر الهی و کافران است که خودشان را در هر چیزی فاعل مختار می دانند   ( تفسیر یک جلدی آقای بهرام پور )
پیرامون آیه 44 =

منت از خلقی برای لقمه ای نان می کشیم

دیگری نان میدهد ، ما ناز اینان می کشیم


چون توکل نیست ، کار ما به دست مردم است

خواجه ما را منتظر ، ما ناز دربان می کشیم...تاریخ ارسال: چهارشنبه 27 آبان 1394 ساعت 00:40