گبه

19


جزء : 15 / سوره : کهف  / صفحه : 295  (عثمان طه) 


درباره ی آیه ی 16 = این جوانمردان موحد تا آنجا که توان داشتند برای مبارزه با بت پرستی  ، طغیان و جانشین کردن توحید همه ی تلاش خود را مبذول داشتند اما ندای بت پرستی از آن ها بلند تر بود  و هیچ مبارزه ای در مقابل آن به بار نمی نشست لذا ناچار شدند دست به هجرت بزنند و به غار پناهنده شوند ( تفسیر یک جلدی آقای بهرام پور )
*  در جامعه ی اصحاب کهف باطل غلبه داشت و حق و حق گرایان  منزوی و تحت تعقیب بودند . حوصله ها از طولانی شدن عمر باطل  و نیامدن دوران ظهور حق سر آمده بود  و آن ها پس از فرار وقتی وارد غار شدند از خداوند درخواست رحمت و رشد و هدایت کردند  آخر چگونه قبول کنند که از در و دیوار کشورشان کفر ، شرک و ظلم ببارد و باطل به طور کامل حاکم باشد   خدا دعایشان را مستجاب کرد  و به گونه ای هدایتشان نمود که نسل های بعدی هم از این روشن گری هدایت بگیرند

پس خدا سال های دراز آن ها را به خواب برد و سپس بیدارشان کرد تا ببینند چگونه دوران حکومت های باطل و طغیانگری در ظرف مدت یک خواب سر آمده است 

*این چند صد سال به نظر آن ها  نیم روز یا یک روز بیش نبود این  احساسی که اصحاب کهف از کوتاهی سیصد سال داشتند ما نیز وقتی به گذشته ی هفتاد سال خود نظر می افکنیم  و آن حوادث تلخ و شیرینی که دیده ایم  و آنچه  را از حرام  ، حلال و ایثار یا ظلم مرتکب شدیه ایم را به یاد می آوریم  گویی یک خوابی بیش نبوده است  و می فهمیم چه خوب و چه بد همه اش امتحان بوده است 

( تفسیر یک جلدی آقای بهرام پور )تاریخ ارسال: چهارشنبه 20 آبان 1394 ساعت 01:17