گبه


جزء : 16 / سوره : مریم  / صفحه : 307  (عثمان طه)


پیرامون آیه 26 = مریم پس از تولد نوزاد دستور می یابد رطب تازه بخورد این نشان می دهد برای زنان بعد از وضع حمل خرما غذای کاملی ست ( در علم تغذیه آمده است در خرما سیزده ماده حیاتی  و پنج نوع ویتامین است . در خرما ، کلسیم که عامل استحکام استخوان و فسفر که از عناصر تشکیل دهنده مغز و تقویت اعصاب است و نیز پتاسیم موجود است که مانع زخم معده است ( تفسیر یک جلدی آقای بهرام پور )تاریخ ارسال: جمعه 27 آذر 1394 ساعت 20:24