گبه

16


جزء : 15 / سوره :  اسراء  / صفحه : 289 (عثمان طه)


آیه 67 = و چون در دریا به شما صدمه‌اى برسد، هر که را جز او مى‌خوانید ناپدید [و فراموش‌] مى‌گردد، و چون [خدا] شما را به سوى خشکى رهانید، رویگردان مى‌شوید، و انسان همواره ناسپاس است
قسمت اول آیه 71=   [یاد کن‌] روزى را که هر گروهى را با پیشوایشان فرا مى‌خوانیم


* پیشوا شامل پیامبران  ، امام ، رهبران فکری و دینی و همچنین شامل شیاطین و رهبران کفر نیز می شود که همگی با پیروان خود با هم 

محشور می شوند 
آیه 77 = و چیزى نمانده بود که تو را از آنچه به سوى تو وحى کرده‌ایم گمراه کنند تا غیر از آن را بر ما ببندى و در آن صورت تو را به دوستى خود بگیرندتاریخ ارسال: یکشنبه 10 آبان 1394 ساعت 23:25