گبه

14


جزء : 15 / سوره :  اسراء  / صفحه : 285 (عثمان طه)


آیه 29= نه دستت را [ به خِسّت] به گردن خویش ببند و نه [به بخشش بى‏جا] یکباره بگشاى که ملامت زده و حسرت خورده بمانى
آیه 32= و به زنا نزدیک مشوید؛ به درستى که آن فحشا و راهى بد است


* در اینجا نفرمود : زنا نکنید بلکه با (نزدیک نشوید) هشدار داده در نتیجه هر عملی که مقدمات زنا را فراهم کند مشمول نهی آیه واقع شده و حرام است از قبیل چشم چرانی ، بی حجابی ، بد حجابی  ، کتاب ها و فیلم ها و عکس های مبتذل و ... 
آیه 34 = و به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به طریقى که بهتر است، تا اینکه به حدّ بلوغش برسد، و به پیمان وفا کنید که پیمان بازخواست شدنى است.
آیه 35=  و چون پیمانه کنید پیمانه را تمام دهید و با ترازوى درست وزن کنید، که این بهتر و سرانجامش نیکوتر استآیه 36= و چیزى را که بدان علم ندارى دنبال نکن، همانا گوش و چشم و دل، از همه ‏ى آنها بازخواست خواهد شد


*به آن چیزی که برایت یقین نشده معتقد مشو چیزی را که به صحت آن علم نداری باز گو مکن و کاری را که به درست بودن آن مطمئن نیستی انجام مده.  پیروی ازحدس و گمان، روحیه ی تحقیق کنجکاوی را می گیرد و انحرافات فکری رابه سرعت دراجتماع منتشر میسازد و مردم را سطحی و زودباور، بارمی آورد، آبروی افرادرا که همسنگ جانشان است به راحتی از بین می برد و بازار شایعات پررونق می گردد.

هر کس درباره ی هر چیزی بی مهابا قضاوت می کند و نهایتا اعتماد عمومی از بین می رود و روحیه ی محبت و تعادل به تنفر و سردی می گراید. در نتیجه جامعه به ویرانه ای تبدیل می شود که هرگونه رشد و تعالی در آن متوقف و غیر ممکن می شود
تاریخ ارسال: یکشنبه 3 آبان 1394 ساعت 23:21